Burgerpeiling

Het meten van klantervaringen vormt een belangrijk onderdeel van het ​kwaliteitsbeleid van elke moderne organisatie. Een gemeente heeft een uitgebreid takenpakket, en wil dan ook weten hoe de burger de aan​geboden dienstverlening evalueert en of er ruimte is voor verbetering.

Na het uitvoeren van de burgerpeiling weet u hoe uw burgers denken over het gevoerde beleid en de dienstverlening. Deze informatie laat u toe de gepaste maatregelen te nemen en zo te streven naar een nog grotere tevredenheid bij uw burgers. De burgerpeiling is het geknipte instrument om correcte (klant)inzichten te bekomen en vormt dan ook een ideale basis voor beleidsontwikkeling en kwaliteits​verbetering.  Daarnaast creëert de burgerpeiling een gevoel van betrokkenheid bij uw burgers.

Inhoud van de vragenlijst

Qurieus beschikt over een standaard vragenlijst met de belangrijkste thema's. Deze kan uiteraard worden aangepast volledig conform de wensen en prioriteiten van het bestuur. 

Tal van thema's kunnen aan bod komen in een burgerpeiling:

  •  Kwaliteit van de dienstverlening: hoe tevreden is de klant?

  •  Communicatie- en informatievoorziening: hoe wenst de
  •    burger geïnformeerd te worden?

  •  Woon- en leefomgeving: wat vindt men leuk in de buurt?
  •    Wat zorgt voor ontevredenheid en ergernis? Kent men de wijkagent?

  • ’ Hoe ziet men de gemeente evolueren?

  • ’ Bepaalde 'hot issues' die de gemeente graag eens wenst voor te leggen aan haar burgers.

  • ’ ...

Hoe scoren we ten aanzien van collega-gemeenten?

Het is altijd interessant om te zien hoe andere gemeenten scoren op bepaalde thema's. Op die manier kunnen de cijfers beter worden geïnterpreteerd en leert men ook van elkaar. Qurieus beschikt voor tal van standaard vragen over de nodige benchmarkgegevens. De namen van de andere gemeenten worden echter nooit vermeld.

Om de databank met resultaten van andere gemeenten uit te breiden loopt tot halfweg 2016 een proeftuinproject, meer info leest u hier.

Contact

​Interesse in de burgerpeiling? Wenst u graag een demo-vragenlijst?
Neem vrijblijvend contact.

image-9884-pic1.png?1427303109681
image-11094-quote burgemeester.png?1425419077737